Memorize Color
Bookmark
7.6
Status Ongoing
Type Manhwa
Released 2020
Author Ro Yu Jin
Artist JH
Serialization Kakaopage (Kakao)Kakao Webtoon (Daum)
Posted By
Posted On
Updated On

Memorize

记忆, 메모라이즈

เรื่องย่อ Memorize

ชายผู้ซึ่งสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจที่ยิ่งใหญ่ [รหัสศูนย์] ถืออยู่ในมือของเขา”ผู้เล่นคิมซูฮยอน คุณต้องการจะย้อนเวลาของฮอลล์ เพลนจริงๆ เหรอ?””ผมอยากย้อนเวลากลับไป 10 ปี ถึงช่วงเวลาที่ฉันมาที่นี่ครั้งแรก”ตั้งอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับ “Second Coming of Gluttony”

Kingdom66