Nano Machine Color
Bookmark
Followed by 3 people
8.1
Status Ongoing
Type Manhwa
Released 2020
Author Han-Joong-Wueol-Ya
Artist Guem-Gang-Bul-Gae
Serialization Naver Series (Naver)
Posted By
Posted On
Updated On

Nano Machine

Nano Mashin, Ngã lão ma thần, نانو ماشین, นาโนมาชิน, ナノ魔神, 喇勞 魔神, 喇勞魔神, 奈米魔神, 某天成为魔神, 나노마�

เรื่องย่อ Nano Machine

นาโนเทคโนโลยีพบกับศิลปะการต่อสู้ที่สถาบันมัชชิน แม่ของชอนยออุนอาจจะไม่ใช่หนึ่งในหกมเหสีของมหาปุโรหิต แต่เลือดของพ่อของเขายังคงทำให้เขามีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโอกาสในตำแหน่งพระรอง การฉีดนาโนแมชชีนลึกลับ จากลูกหลานในอนาคต จะช่วยยออุนในการแข่งขันอันดุเดือดนี้ กับลูกครึ่งที่มีอำนาจของเขาหรือไม่

รายชื่อตอน Nano Machine ทั้งหมด

Kingdom66