Zero Game Color
Bookmark
7
Status Ongoing
Type Manhwa
Released 2016
Author Zelbasen
Artist Zelbasen
Serialization Naver Webtoon (Naver)Naver Series (Naver)
Posted By
Posted On
Updated On

Zero Game

Zer0game, 归零人生, 歸零遊戲, 제로게임

เรื่องย่อ Zero Game

ยู ฮันรา: ใกล้จะสละชีวิตของเธอเนื่องจากความโชคร้ายของเธอ เธอได้รับโอกาสอีกครั้งจากการเชิญเข้าร่วมซีโร่เกมลึกลับ แล้วถ้าเธอชนะล่ะ? เธอจะสามารถสร้างชีวิตที่สองได้ อย่างที่เธอต้องการ แล้วถ้าเธอแพ้ล่ะ? เธอจะตายตลอดกาล ด้วยความเป็นหุ้นส่วนใหม่ที่สั่นคลอน ทักษะที่ต้องเรียนรู้ และศัตรูที่ไล่ตามเธอ เธอต้องหาทางจบทุกระดับและพบกับโอเปอเรเตอร์ เพื่อให้ได้ชีวิตที่เธอต้องการในที่สุด

Kingdom66